Bazénová poradna

Napsat dotaz

Koroze nerezových dílů v bazénu

Přečtěte si více o nerezové oceli pro bazény. Jak se starat o kovové části, aby nerezivěly.

Pro bazénové aplikace se nejčastěji používají dva základní typy nerezové oceli

Nerezová ocel AISI 304 má výtečnou odolnost vůči korozi v čisté vodě s mírným znečištěním.

 • AISI 304 (V2A) : obsahuje 18 - 20% Chromu, 8 - 12% Niklu

Nerezová ocel AISI 316 má díky vyššímu obsahu Niklu a přítomnosti Molybdenu větší odolnost vůči chloridům.

 • AISI 316 (V4A): obsahuje 16 - 18% Chromu, 10 -14% Niklu, 2-3% Molybdenu

Oba tyto typy oceli se používají pro výrobu bazénových schůdků, světel, výměníků, sprch a dalších součástí bazénu. Z výše popsaného vyplývá, že ocel AISI 304 je vhodná pro bazény udržované klasickou bazénovou chemií. Ocel AISI 316 je taky určená pro bazény s klasickou chemií a za určitých podmínek je vhodná i pro bazény se slanou vodou.

V obou případech potřebuje nerezová ocel v bazénu zvýšenou starostlivost, pravidelné čištění, dodržování určitých pravidel a koncentrací bazénové chemie, nebo soli v bazénu. Pravidelnou údržbou a správnou hodnotou bazénové chemie eliminujete možnost vzniku a šíření koroze. Na konci plavecké sezóny doporučujeme nerezové prvky z bazénu odstranit, očistit je od vápenatých usazenin a povrchových nečistot. Očištěné prvky uskladněte v suchém prostředí bez vlivů venkovní vlhkosti a mimo dosah chemických přípravků, které způsobují korozivní prostředí (například bazénový chlor…).

Frekvence čištění a údržba nerezové oceli v bazénu

Frekvence se může lišit v závislosti na teplotě vody, množství bazénové chemie a povětrnostních podmínkách.

Nerezová ocel AISI 304

 • při použití standardní bazénové chemie - frekvence čištění každých 3 až 6 měsíců

Nerezová ocel AISI 316

 • při použití standardní bazénové chemie - frekvence čištění každých 3 až 6 měsíců
 • při použití ve slané vodě - frekvence čištění každé 1 až 3 měsíce

Pro čištění nerezových materiálů používejte přípravky k tomu speciálně určené, například Stahlclin, CTX-606. V žádném případě nepoužívejte přípravky obsahující chlorovou, nebo kyselou složku.

Povrchová a bodová rez na bazénovém žebříku

Na obrázku je vidět rez způsobenou bazénovou chemií a nedostatečnou údržbou. Koroze je v počátečním stadiu a lze ji vyčistit speciálním čističem. V těchto místech nejčastěji ulpívají částečky bazénové chemie, nebo soli. Pokud nebude provedena údržba, tak rez bude expandovat na celé schůdky. V horní části obrázku je vidět jemnou vápenatou vrstvu (vodní kámen). V těchto místech se začne tvořit povrchová rez, protože pod vrstvou vápníku se bude snižovat pH, které poškodí povrchovou vrstvu nerezi. Dále pak bude rez napadat i samotné stupnice schůdků. Takovéto expanzi rzi lze zamezit jen pravidelnou údržbou a čištěním schůdků.

Rez na bazénovém žebříku

Poškozená ochranná vrstva špatnou montáží schůdků

Zdrsněná část schůdků v místě osazení stupnic vznikla nedostatečným zatažením stupnic k trubce. Schodnice používáním postupně odřela povrchovou vrstvu nerezi, což bude způsobovat tvorbu rzi. Rez může postupovat přes otvory kolem šroubů dovnitř trubky. To se projevuje rezivěním spodní části schůdků - v místě, kde jsou opřené o stěnu bazénu. V extrémním případě bude rez vytékat spodní trubkou ven a může zbarvovat povrch bazénu. Rezivění vnitřní části trubky je největší problém. Vnitřek trubky nejde totiž vyčistit. Lze tomu předcházet pravidelným čištěním a nenechat to dojít až do fatálního stavu.

Poškozený bazénový žebřík

Bazénové schůdky poškozené chlorem

Na obrázku je vidět poškození schůdků ve výšce vodní hladiny. K tomuto poškození dochází při dlouhodobě vysoké koncentraci chloru v bazénu. Poškození rzí je tak rozsáhlé, že jej nelze opravit, ani vyčistit. Vysoký obsah chloru v bazénu je vidět i na solární plachtě vedle schůdků. Zde je vidět degradaci plachty a vodu uvnitř bublinek. To je neklamný příznak nadměrného působení chloru.

Bazénový žebřík poškozený chlorem

Šedé zbarvení bazénových schůdků

Šedé zabarvení vzniká nejčastěji působením nízkého pH vody. Nízké pH vytváří kyselý roztok, který degraduje veškeré kovové materiály. Takhle může vypadat žebřík i po měsíci provozu bazénu s nízkým pH. Při nízkém pH je tu navíc riziko pokovování všeho, co je ve vodě a je z kovu. K této situaci dochází v případě, že kovové prvky nejsou uzemněné, nebo se v bazénu nacházejí jiné kovové součástky z měkčích kovů (ty jsou rozpustné). V neposlední řadě může i samotná voda obsahovat vyšší hladinu různých kovů. Rozpadání kovových částí bazénu poznáte nejdříve na součástkách, které nejsou masivní – například struna ve zpětné klapce. Ta se začne rozpadat jako první. Pokud ještě nezačaly kovové části rezivět, můžete se pokusit je vyčistit čističem na nerez.

Zašedlé bazénové schůdky

Rezivění schůdků u schodnic

K rezivění bazénových schůdků v místě spojení schodnice a trubky dochází nejčastěji chybou při instalaci, nebo nedostatečnou údržbou povrchu. V těchto místech nedochází k plné cirkulaci vody a bazénové chemie. Pak stačí, když při montáži ulpí na povrchu částečky magnetického materiálu (nejčastěji z nářadí) a působením bazénové chemie začne vznikat rez. Na obrázku je vidět větší rezavou krustu, která se postupně vytvoří, pokud nebude žebřík po montáži řádně očištěný a nebude na něm prováděna pravidelná údržba.

Instalace bazenove schudky

Doporučená hodnota bazénové chemie pro nerezové prvky

 • pH: 7,2 – 7,6
 • Volný chlor: 2 mg/l
 • Vápník: 200 – 400 ppm
 • Měď: 0 ppm
 • Chloridy: méně než 140 ppm
 • Obsah soli: max. 0,5% (platí pouze pro ocel AISI 316)

Vliv bazénové chemie a kvality vody na nerezovou ocel

Bazénovou chemii nikdy nedávkujte v blízkosti nerezových prvků. Může dojít k oxidační reakci a vzniku povrchové rzi.

pH v bazénu

Hladina pH je pro nerezovou ocel jedním z důležitých parametrů. Čím je hladina pH nižší, tím je voda kyselejší a může docházet k plošné povrchové rzi, nebo dokonce k pokovování povrchu nerezových prvků. Pokovování povrchu poznáte podle zašedlého povlaku na povrchu prvků. Při vyšším pH je naopak zvýšená oxidace, která taky způsobuje povrchovou rez. Proto je požadováno pH v rozmezí 7,2 - 7,6.

Chlor v bazénu

Chlor je silné oxidační činidlo a stačí poškození prvku při instalaci (zpravidla zanesení kovových částeček z nářadí). Trvalé působení vyšší koncentrace chloru způsobuje jak povrchovou, tak bodovou korozi. Vysoká koncentrace chloru v bazénu vzniká zpravidla nesprávným dávkováním, nebo při šokové chloraci. Další možností je použití zazimovacích prostředků při zazimování bazénu. Tady taky vzniká vysoká koncentrace chloru a dochází k rezivění nerezových prvků. Z toho důvodu se pro případ super chlorace nebo zazimování doporučuje odstranění všech nerezových součástí z bazénu.

Vysoký obsah vápníku ve vodě

Při vysokém obsahu vápníku vznikají na všech prvcích v bazénu vápenaté usazeniny. Pod vápenatou krustou dochází k enormnímu snížení pH a následnému poškození povrchové vrstvy oceli. Důsledkem poškození je vznik bodové koroze působením chlorových přípravků.

Slaná voda v bazénu a nerezová ocel

Samostatnou kapitolou je použití nerezových prvků v bazénech se slanou vodou. Působení slané vody má i na nerezovou ocel vysoce korozivní účinky. Z tohoto důvodu je pro bazény se slanou vodou doporučováno použít nerez AISI 316, která má díky vyššímu obsahu Niklu a příměsi Molybdenu větší odolnost vůči korozi než nerez AISI 304.

Přesto je potřeba počítat s tím, že i ocel AISI 316 může ve slané vodě korodovat. Nerez nejvíce poškozuje vysoká koncentrace soli při jejím prvním dávkování na začátku sezóny a při doplňování v průběhu sezóny. Nejlepší je při spuštění a doplňování soli do bazénu vyjmout všechny nerezové prvky a počkat, než se sůl v bazénu dokonale rozpustí a promíchá do celého objemu. Největším problémem je spojení nesprávného obsahu pH a většího množství soli ve vodě. Tato kombinace může způsobovat korozi venkovních kovových částí mimo bazénu.

Životnost nerezových prvků prodloužíte pravidelným čištěním a dodržováním koncentrací bazénové chemie.

Co je potřeba dodržet při použití a skladování nerezové oceli v bazénu

 • Veškeré příslušenství z nerezi musí být uzemněné
 • Zamezte kontaktu z jinými kovovými prvky (zejména z železem)
 • Neskladujte nerezovou ocel společně s chemickými přípravky
 • Nerezové prvky osazujte do bazénu jako poslední – zamezíte tím jejich poškození
 • Pozor na omítkové směsi obsahující vápno – obsahují chlor a způsobují korozi
 • Po montáži očistěte povrch nerezi čističem

Související kategorie

Související zboží

-21%

Bazénové schůdky STANDARD 3 stupně nerez

Video
Doprava zdarma
Bazénové schůdky STANDARD 3 stupně

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou 100 - 130 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
7 013 Kč 5 563 Kč
-18%

Bazénové schůdky STANDARD 4 stupně nerez

Video
Doprava zdarma
Bazénové schůdky STANDARD 4 stupně nerez

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou 130 - 150 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
7 510 Kč 6 183 Kč
-11%

Bazénové schůdky Standard 3 stupně SLANÁ VODA

Video
Doprava zdarma
Bazénové schody na slanou vodu

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou 110 - 130 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
7 808 Kč 6 948 Kč
-9%

Bazénové schůdky Standard 4 stupně SLANÁ VODA

Video
Doprava zdarma
Bazénové schůdky 4 stupně na slanou vodu

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou 130 - 150 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
8 707 Kč 7 896 Kč
-8%

Bazénové schůdky úzké 3 stupně SLANÁ VODA

Video
Doprava zdarma
Bazénové schody nerez

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou 100 - 130 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
7 526 Kč 6 943 Kč
-15%

Bazénové schůdky úzké 4 stupně SLANÁ VODA

Video
Doprava zdarma
Bazénové schůdky úzké 4 stupně SLANÁ VODA

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou 130 - 150 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
9 254 Kč 7 896 Kč
-19%

Bazénové schůdky STANDARD 5 stupňů nerez

Video
Doprava zdarma
Bazénové schůdky Standard 5 stupňů

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou nad 150 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
8 773 Kč 7 082 Kč
-18%

Bazénové schůdky úzké 5 stupňů nerez

Video
Doprava zdarma
Bazénové schůdky 5 stupňů úzké

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou nad 150 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
8 650 Kč 7 082 Kč
-13%

Bazénové schůdky Standard 5 stupňů SLANÁ VODA

Video
Doprava zdarma
Schůdky Standard 5 stupňů na slanou vodu

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou nad 150 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
10 217 Kč 8 935 Kč
-12%

Bazénové schůdky úzké 5 stupňů SLANÁ VODA

Video
Doprava zdarma
Schůdky úzké 5 stupňů na slanou vodu

Schůdky pro zapuštěné bazény s hloubkou nad 150 cm. Součástí jsou pouzdra na ochoz

Ihned k odeslání
10 199 Kč 8 935 Kč

Bazénová poradna

Napsat dotaz

Obnovuji