Bazénová poradna

Napsat dotaz

Možné příčiny úniku vody ze zakopaného bazénu

Uniká vám voda z bazénu a nevíte, co s tím?

V předchozím článku jsme nastínili nějaké možnosti, které nutně nemusí znamenat, že vám voda někudy protéká. Přečíst si jej můžete zde: Mizí vám voda ze zakopaného bazénu? Co se mohlo stát? Teď se podíváme na to, kde může být poškození a kudy může voda mizet.

Nejdříve zkontrolujte pískovou filtraci

Když máte u bazénu pískovou filtraci, tak se podívejte na 6-cestný ventil. Nejčastější příčinou úniku vody bývá poškozené těsnění ve ventilu. Když propíráte filtraci, tak voda odtéká do kanálu přes trubku, nebo hadici zapojenou do ventilu. Pokud bude prasklé těsnění, tak při filtrování bude voda unikat do kanalizace. Povolte šroubení na trubce do kanalizace a pusťte filtrování. Pokud poteče voda do kanálu i při filtrování, tak je problém ve ventilu. Množství unikající vody záleží na tom, jak moc je těsnění ve ventilu poškozené. Může to být málo i hodně. Začíná to pozvolna a postupem času se to zhoršuje.

Pozn.: Jestli máte čističku níž, než vodní hladina bazénu (někde v šachtě) tak tlak vody může být tak velký, že to bude protékat i při vypnuté filtraci.

Řešení: Můžete koupit nové těsnění do 6-cestného ventilu a vyměnit jej. Někdy jsou hrany uvnitř ventilu už tak opotřebené, že je potřeba koupit a vyměnit celý ventil. Nebo můžete dočasně na trubku do kanálu dát klasický kulový ventil. Když budete propírat filtr, tak jej otevřete, a naopak při filtrování jej necháte zavřený.

Je to horší, bazén teče někde jinde

Máte louži vedle bazénu, nebo zvlhla zeď baráku, či se dokonce kolem bazénu začala propadávat hlína?

Zkuste se na to podívat jednoduchou logikou. Co je nejblíže – skimmer, trysky, jdou tam nějaké trubky…? Může to pomoci při další detekci (ale taky nemusí). Voda z bazénu může unikat i na opačné straně bazénu, než se projevuje vlhkost. Cesty vody jsou opravdu nevyzpytatelné.

Možné příčiny úniku: Díra ve fólii, prasklá trubka, poškozený díl bazénu (skimmer, tryska, světlo,...)

Začněte hledat od vrchu - u skimmeru

Nejvrchnějším dílem na bazénu bývá zpravidla skimmer, který je častým důvodem úniku vody. Odpusťte vodu pod skimmer a nechte v bazénu stát vodu (cca dva dny). Ztratila se voda ze skimmeru do druhého dne, nebo dokonce za pár hodin? Takže první možnou příčinu máme. Buď je prasklý skimmer (méně časté), nebo je utrhnutá trubka do čističky ve spodní části skimmeru (nejčastěji).

Řešení: Pokud najdete povrchovou prasklinu na skimmeru a není moc velká, tak možná půjde zalepit speciálním lepidlem na ABS. Když to poteče trubkou pod skimmerem, tak nezbývá nic jiného, než skimmer z venkovní strany bazénu obkopat, osekat a dostat se pod něj k trubce, která vede do filtru. Je to sice šílené, ale jinak to neopravíte.

Trubka může být ve spoji jen vyskočená, ale taky může být prasklé hrdlo, ve kterém je nalepená, nebo našroubovaná. Pokud je prasklé hrdlo skimmeru na tomto místě, tak musíte celý skimmer vyměnit. Vysekat jej ze stěny bazénu a osadit nový.

Proč se to stane? Důvodů je několik. V zimě zůstala voda ve skimmeru, při montáži se dalo málo lepidla do spoje, nebo sedla hlína pod skimmerem a tíha horní hlíny utrhla trubku. Tak či tak, je potřeba to opravit. Když budete osazovat skimmer, tak jej radši podbetonujte, aby se vám netrhnul.

Prasklý skimmer na bazénu

Skimmerem to neteče a voda uniká dál? Zkuste trysky.

Pak tady máme bazénové trysky (případně sání a výtlak masážních trysek). Ty jsou zpravidla osazené 40 - 60 cm od vodní hladiny. Upusťte vodu v bazénu tak, aby hladina dosahovala těsně nad trysky. Označte výšku vody a nechte to tak dva až tři dny stát. Pokud voda neklesne, tak trysky to nebudou. Nezapomeňte, že bazén má i přirozený odpar. Pokud se ztrácí z bazénu několik centimetrů vody za den a při testování klesne voda o pár mm, tak to nemusí znamenat problém v tryskách.

Pravdou je, že je rozdíl testovat únik vody při puštěné filtraci, kdy je v trubkách tlak, a bez filtrace, kde je tlak nula. Prasklina může být malá a únik se projeví jen při filtrování. Pokud nemáte na bazénu spodní výpust (s tou lze pustit filtr i při nižší hladině), tak to nebude nikdy na 100% jisté. V takovém případě doporučuji sehnat instalatéra, zacpat trysky a trubky otlakovat a až pak se pouštět do opravy.

Řešení: Když při testu klesne voda pod trysky, tak bude potřeba kopat. Obnažte bazén zvenku a opatrně očistěte trubky kolem trysek až na betonové těleso bazénu. Nejčastěji jsou prasklé trubky těsně u zdi bazénu v místě přechodu do betonu, nebo je poškozený T-kus, který spojuje trubky mezi tryskami (pokud máte více jak jednu trysku). Pokud je prasklina těsně u betonu, tak můžete dát pokus jemně obsekat beton kolem trubky (průchodky) a nalepit novou trubku hlouběji do tělesa bazénu. Pokud to nepůjde, tak musí ven celá tryska, komplet vyměnit a nalepit novou trubku.

Když bude prasklý T-kus, nebo některá trubka, tak je potřeba tyto části vyměnit. Při zpětném zasypávání dejte pozor a podklad pod trubky pořádně zhutněte, jinak riskujete, že to znovu sedne a problém se bude opakovat.

Prasklé trubky někde v zemi kolem bazénu

Tak tohle je asi největší polízanice. Zjistit, kde je prasklá trubka, ze které teče voda, je nejsložitější. Průsak se může projevovat někde úplně jinde, nebo vůbec. Voda totiž teče dolů a nemusí to být nikde vidět.

Řešení: Tady je jediná rada. Udělat tlakovou zkoušku rozvodů, případně pozvat někoho s malou kamerou. Zkoušku dělat postupně podle větví - skimmer, trysky, výpusť. Když zjistíte, která větev teče, tak je potřeba kopat a hledat, kde je to prasklé.

Poznámka: Když máte možnost natáhnout novou trubku, tak je to jednodušší. Nemusíte hledat díru v původní, prostě natáhněte novou. Ne vždy je to možné, ale popřemýšlejte nad tím.

Ukázka instalace bazénu

Častá chyba při stavbě bazénu – trubky položené přímo na stavební suti

Únik vody spodní výpustí bazénu

Když už jste vyzkoušeli všechny možnosti, tak se dostáváme ke dnu bazénu. V něm je zpravidla osazená i dnová sací výpust. Tady není moc možností. Výpusť a trubku k filtru je potřeba otlakovat (nebo použít kameru) a zjistit, jestli je něco prasklé. Samotná výpusť to zpravidla není, takže asi trubka.

Řešení: Pokud je prasklá trubka k filtraci, tak ji budete muset vyměnit. Oprava spodní výpustě je stavebně asi nejnáročnější. Část trubky jde vždy v betonu a nelze zjistit, jestli zrovna tady není prasklina. Ale můžete se do toho pustit. Alternativou je vzdát se spodní výpustě, zaslepit ji a zafóliovat. Dojdete sice o spodní sání, ale nebudete muset rozkopat celý bazén. Každý podle vlastní volby.

Únik vody bazénovou folií

Ve všech fázích odpouštění bazénu kontrolujte folii na bazénu, jestli není někde díra, nebo není špatně svařená. Kontrolujte hlavně rohy (svislé i vodorovné u podlah). Tady je totiž za fólií ještě vzduch, kde může voda cestovat a vsakovat se do konstrukce. Na stěnách a na podlaze bazénu hledejte rovné řezy. Ty jsou sice málo pravděpodobné, ale nikdy nevíte. Řezem na rovné ploše bazénu může voda sice unikat, ale nijak masivně. Tlak okolní vody na folii je tak velký, že to může pouze trochu prosakovat.  

Řešení: Zalepit, nebo zavařit bazénovou fólii lze pomocí lepících sad na opravu bazénů, nebo navařením záplaty horkým vzduchem.

Ostatní možnosti úniku vody z bazénu

Následující možnosti jsou sice málo pravděpodobné, ale nikdy nevíte. Pokud nepomohlo nic výše uvedeného, tak zkuste následující.

Únik vody přes bazénová světla

Přes bazénové světlo může voda unikat taky, ale většinou není únik tak velký, aby se dal zjistit poklesem hladiny. Spíš se na stěně bazénu (pokud je vidět) objeví vlhký flek.

Řešení: Zkontrolujte vnitřek světla, jestli není prasklý hrnec a místo, kde prochází kabel od světla ven. Je tam vývodka a těsnění, které mohlo prasknout, nebo je málo dotažené.

Únik vody protiproudem

Únik vody přes protiproud je sice zřídkavá závada, ale může se vyskytnout. Únik nebývá tak masivní, pokud nevyskočí ze spoje některá z hadic. Navíc protiproudy jsou osazené v šachtě, kde je dobře vidět vlhkost, případně voda.

Řešení: Zkontrolujte všechny hadice, které jdou z protiproudu. Sání, výtlak do čerpadla, hadičku od PN spínače a hadičku pro přisávání vzduchu. Pokud je vše v pořádku, tak ještě samotné těleso protiproudu, jestli není náhodou prasklé. Tohle jsem sice ještě neviděl, ale stát se může. Když bude prasklé, tak jej zkuste zalepit, zavařit, nebo vyměnit.

Únik vody přes těsnění

Platí pro foliované bazény. Voda může unikat i kolem těsnění u skimmeru, trysek, světel, apod. Únik nebývá nijak masivní, pokud tedy neodpadne příruba i s těsněním. Jinak jsou buď málo dotažené šrouby na přírubách, nebo po delší době (několik let) může dojít k deformaci těsnění, které přestane těsnit.

Řešení: Zkontrolujte všechny příruby a těsnění v celém bazénu. Stává se, že příruby můžou kolem šroubů popraskat a nedostatečně přitlačují těsnění. Na těchto dílech vyměňte příruby i těsnění.

Únik vody u nadzemního bazénu

Nadzemní bazény nemají většinou zakopané trubky do země, takže zjištění úniku je jednodušší. Pokud máte pískovou filtraci, tak si přečtěte odstavec výše. Když to není únikem do kanálu, tak zbývá jen díra ve folii, nebo ve stěně u nafukovacího bazénu. Folii i textilní stěnu nadzemního bazénu lze zalepit lehce, stačí použít nějakou lepící sadu a je opraveno.

Rada na závěr

Uvědomte si, že postupným odpouštěním vody klesá i tlak vody, takže únik při plně napuštěném bazénu může být větší, než když bazén odpustíte třeba k tryskám. Výše popsané důvody tečení bazénu a jejich možné opravy nejsou zdaleka všechny. Vždy záleží, jak je bazén postavený, v jakém terénu je osazený. Při detekci a opravě tekoucího bazénu je potřeba dobře přemýšlet, ať nekopete zbytečně.

Související kategorie

Související zboží

Tangit ABS 650 g - speciální lepidlo na ABS plasty

Lepidlo na ABS plasty

Lepidlo na opravu bazénových světel, skimmerů, trysek a výpustí. Vše z bílého ABS

Ihned k odeslání
  697 Kč

Speciální lepidlo na ABS plasty - tuba 125 ml

Speciální lepidlo na ABS plasty - tuba 125 ml

Lepidlo na opravu bazénových světel, skimmerů, trysek a výpustí. Vše z bílého ABS

Ihned k odeslání
  270 Kč

Těsnící tmel na tělesa bazénů, PVC potrubí či prasklé nádoby, 120 g

Video
Těsnící tmel na tělesa bazénů a PVC potrubí

Rychletvrdnoucí epoxidový tmel pro kov, dřevo, keramiku, sklo, beton a plasty

Ihned k odeslání
  397 Kč

Samolepící vinylové záplaty na bazén 5 ks

Samolepící vinylové záplaty na bazén 5 ks

Záplaty vhodné pro opravu nafukovacích bazénů a běžných bazénových PVC folií

Ihned k odeslání
  96 Kč

Záplaty na opravu krycí a zimní plachty na bazén

Záplaty na opravu plachty na bazén

5 kusů záplat 18 x 8 cm. Barva bílá.

Ihned k odeslání
  276 Kč

Sada opravných bazénových nálepek - 1

Opravné nálepky

Sada obsahuje 3 nálepky s průměrem ca 20 cm. Pro trhliny na folii do velikosti 5 cm

Nedostupné
  969 Kč

Sada opravných bazénových nálepek - 4

Opravné nálepky

Sada obsahuje 3 nálepky s průměrem ca 20 cm. Pro trhliny na folii do velikosti 5 cm

Ihned k odeslání
  969 Kč

Bazénová PVC trubka 50 mm

Video
PVC bazénové trubky 50 mm

Pro rovné úseky kolem bazénu, na dokončovací práce u technologie ve strojovně bazénu

Ihned k odeslání
  75 Kč

Spojka – nátrubek PVC 50 mm lepení/lepení

Video
PVC spojka na bazénové trubky 50 mm

Na bazénové PVC trubky a flexi hadice 50 mm. Spojování lepidlem Tangit a Griffon

Ihned k odeslání
  25 Kč

Bazénová hadice poloohebná Flexi 50/43 mm

Video
Bazénová hadice 50 mm

PVC hadice pro instalaci bazénové technologie. Minimum spojů, ohyb do oblouku 90°

Ihned k odeslání
  119 Kč

Bazénová poradna

Napsat dotaz

Obnovuji